Pielgrzymka maturzystów 2024

Regulamin wydarzenia Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę w 2024 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę jest wydarzeniem religijnym.
 2. Pielgrzymka jest czasem rekolekcji dla młodzieży przygotowującej się do tegorocznego egzaminu dojrzałości, pragnącej przeżywać to wydarzenie w Bożej obecności.
 3. Uczestnikiem wydarzenia mogą być również osoby chcące podziękować za otrzymane łaski, których egzamin maturalny przypadał w roku 2023.
 4. Miejscem wydarzenia jest Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze w Częstochowie.
 5. Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę w 2024r. odbędzie się 9 marca.
 6. Organizatorem wydarzenia jest Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej oraz Duszpasterstwo Akademickie Archidiecezji Gdańskiej.
 7. W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy kto:
  1. akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;
  2. pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
  3. zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży (mlodziez.diecezja.gda.pl).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W okresie trwania wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania unormowań regulaminu szkoły, do której uczęszcza;
  2. przepisów w zakresie obowiązujących zasad współżycia religijnego i społecznego;
  3. przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 2. Uczestnik zachowuje podczas wydarzenia bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu oraz używania narkotyków bądź innych środków psychoaktywnych zabronionych obowiązującym prawem.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o mienie własne oraz innych osób biorących udział w wydarzeniu.

TRANSPORT

 1. Organizacja transportu do miejsca wydarzenia, jak i powrót z niego leży po stronie Uczestnika.
 2. Organizator wydarzenia nie bierze odpowiedzialności za przebieg oraz bezpieczeństwo transportu Uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem wydarzenia przewiduje się: upomnienie, usunięcie z wydarzenia.

Kontakt

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej

dmbiuro@diecezjagdansk.pl
www.facebook.com/DDMArchidiecezjaGdanska

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.065225124359131