Nasze projekty

Bierzmowanie jak to ogarnąć?

  • WTAJEMNIECZENIE
  • DAR
  • UMOCNIENIE
  • PIECZĘĆ
  • OSOBISTE SPOTKANIE 

Bierzmowanie to inaczej sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. To moment, w którym wchodzimy w osobistą relację z Panem Bogiem. Naszym przewodnikiem jest Duch Święty, który udziela nam swoich darów na tej drodze. Mają one uzdalniać nas do pogłębiania wiary i trwania w jedności z Chrystusem i Jego kościołem. Przyjmujący je chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia dobra w świecie. Bierzmowanie określamy również mianem pieczęci, ponieważ potwierdza ono i doskonali to, co zostało zapoczątkowane w nas na Chrzcie Świętym. Podczas chrztu, kiedy zostaliśmy przyłączeni do Kościoła Chrystusa, w naszym imieniu wiarę wyznali nasi rodzice oraz rodzice chrzestni. Bierzmowanie jest spotkaniem z Bożą Miłością, która zaprasza nas do relacji i świętości.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Projekt DEB – Diecezjalna Ewangelizacja Bierzmowanych

Rekolekcje prowadzone są w systemie weekendowym od piątku do niedzieli bądź od piątku do soboty. Współtworzone są przez księdza oraz odpowiednio do tego zadania przygotowywaną wspólnotę z parafii która nas zaprasza (5-7 osób). Młodzież należąca do wspólnoty charakteryzuje się otwartością na Boga i drugiego człowieka, modli się w intencji danych rekolekcji, wykonuje scenki i pantomimy, głosi świadectwa oraz nawiązuje relacje z uczestnikami. Podczas zabaw integracyjnych i wspólnych spacerów zwracamy też uwagę, że Boga odkrywamy w drugim człowieku.

Punktem kulminacyjnym rekolekcji jest Liturgia pokutna „Ojciec miłosierny”, podczas której trwa sakramentem spowiedzi świętej. Jeśli rekolekcje są 3-dniowe, zwieńczeniem wszystkiego stanowi niedzielna Eucharystia.

 

WIZJA

Rekolekcje są w założeniu skierowane do młodzieży, w szczególny sposób są propozycją dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Mają pomóc w świadomym przyjęciu sakramentu, w nawiązaniu relacji z Bogiem, która ufamy zaowocuje pragnieniem wzrastania w wierze i świadomym uczestniczeniu w życiu wiary, a co za tym idzie w życiu Kościoła.

Celem rekolekcji jest:

  • wzbudzenie świadomości przyjmowanego sakramentu,
  • udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości,
  • zaproszenie do nieustannej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem we wspólnocie kościoła

 

FORMA

Rekolekcje są rekolekcjami kerygmatycznymi. Forma wykładni jest nieszablonowa, w sposób komunikatywny ukazywane są najważniejsze prawdy wiary. Głoszeniu słowa towarzyszą scenki, pantomimy, dramy, fragmenty filmów oraz świadectwa ludzi młodych.

Rekolekcje prowadzi kapłan wraz z osobami świeckimi, których ważną częścią są zaangażowani młodzi świeccy, którzy stają się nieszablonowym znakiem wiary dla rówieśników.

Rekolekcje prowadzone są w otwarty sposób, budując relacje z uczestnikami. Wspólne rozmowy, spacery, zabawy, pokazują, że Bóg obecny jest w drugim człowieku.

Rekolekcje można przeprowadzić zarówno w formie wyjazdowej – 2/3 dniowe – jak i na miejscu w parafii, jeśli jest odpowiednie zaplecze. Bloki tematyczne zwarte, bez przestojów, przedzielone przerwami integracyjnymi.

 

TREŚĆ

W czasie rekolekcji Droga ku prawdzie mówimy jasno i konkretnie o podstawach wiary, kerygmacie: Miłości, Grzechu, Nawróceniu, świadomej Wierze, Zbawieniu podkreślając rolę Ducha Świętego i Wspólnoty Kościoła. Przekazywana treść ma bardzo urozmaiconą i ciekawą formę. Rekolekcje to nie tylko słowa. Głoszone prawdy wiary wzmocnione są świadectwem głoszących rekolekcje. Ważnym elementem nauczań są fragmenty z Pisma Świętego nawiązujące do konkretnych przykładów z życia.

Kontakt

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej

dmbiuro@diecezjagdansk.pl
www.facebook.com/DDMArchidiecezjaGdanska

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
66 0.058600902557373